Bedrijfsfitness

Bedrijffitness Nederland

HOUD UW WERKNEMERS GEZOND

De beste manier om verzuim terug te dringen is bedrijfsfitness. En de beste manier om uw medewerkers in beweging te krijgen is bedrijfsfitness bij Fitnessclub Friends4Life. Daarmee geeft u ze de mogelijkheid om aan hun conditie te werken. Fitnessclub Friends4Life maakt gebruik van het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Deelname betekent dat medewerkers via hun werkgever de mogelijkheid krijgen om met gemiddeld 40% belastingvoordeel bij te fitnessen.

Sporten, revalideren en ontspannen. Met een volledig ingerichte bedrijfsfitnessruimte en begeleiding kunnen uw werknemers veilig en ontspannen werken aan hun gezondheid.

De voordelen voor de werkgever
 • minder ziekteverzuim
 • gezonder en fitter personeel
 • toename productiviteit en sfeer
 • reductie rugklachten
 • preventie RSI klachten
 • positief imago en minder personeelsverloop
De voordelen voor de werknemer
 • fitter met een betere gezondheid
 • alerter op het werk
 • mentaal sterker
 • minder snel gestrest
 • meer uithoudingsvermogen en spierkracht
 • een actievere levensstijl
 • betere afweer tegen ziektes

Kort samengevat bereiken we met gezondere werknemers een gezondere werkplek, betere arbeidsomstandigheden, fitte werknemers, een lager ziekteverzuim en voor u minder kosten op de lange termijn!

De werknemer zal zijn gezondheid beter kunnen ‘managen’ door te sporten. Een gezonde levensstijl staat centraal in de advisering en begeleiding door Fitnessclub Friends4Life.

Tevens bent u als werkgever klaar voor de wetswijzigingen per 2011, die u als bedrijf gaan verplichten om preventief aan de gezondheid van uw werknemers te werken.

Voor de Belastingdienst is het van belang te weten wat onder bedrijfsfitness verstaan wordt:
Conditie- of krachttraining van werknemers, georganiseerd of geïnitieerd door de werkgever. De training dient onder deskundige leiding plaats te vinden.

Om als vrije vergoeding/verstrekking te worden aangemerkt, dient deelname open te staan voor minstens 90% van de werknemers.

Als het voorgestelde fitnessprogramma aan bovenstaande voorwaarden voldoet en door de Belastingdienst is goedgekeurd, kan dit als vrije vergoeding/verstrekking worden aangemerkt. Bij een dergelijke onbelastbare verstrekking kunt u als werkgever kiezen uit twee modules:

1. Terugbetaling van de gemaakte (lidmaatschaps)kosten van de werknemer.
2. Betaling rechtstreeks aan het fitnesscentrum.

Voldoet het voorgestelde programma niet volledig aan de fiscale eis, dan wordt de economische waarde van de bedrijfsfitness aangemerkt als loon in natura. Omdat de eigen bijdrage (lidmaatschapskosten) hiertegen worden weggestreept komt de belastbaarheid toch op nul uit.

Bedrijfsfitness kan ook deel uitmaken van een zogenaamd ‘cafetariasysteem’.
Dat wil zeggen, een belastingvrije verstrekking in ruil voor een x percentage van het brutoloon. Door deze constructies kan het erop neerkomen dat uw medewerkers een korting ontvangen van 70% op de abonnementskosten.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij deze en overige zaken nader uitleggen en voor u inzichtelijk maken.

Minder verzuim: enkele feiten
 • Gemiddeld kost een ziektedag een bedrijf €350,00! (afhankelijk van functie en branche)
 • Ruim 40% van de volwassenen heeft overgewicht
 • 10% van de volwassenen heeft een ongezond overgewicht van minstens 15 kilo
 • 23% van de beroepsbevolking heeft last van RSI
 • 215.000 mensen melden zich per jaar ziek vanwege RSI
 • 13% van de werknemers zit in de ziektewet vanwege drankproblemen
 • Jaarlijks sterven er 28.000 mensen aan de gevolgen van roken
 • Ruim 40% van de beroepsbevolking heeft rugklachten

Slechts 8% van de Nederlandse bevolking haalt de dagelijkse norm voor gezond bewegen. Het grootste gedeelte is non-actief (70%), 20% is regelmatig ziek en 2% heeft behoefte aan reintegratie. Het gezondheidsbeleid van het bedrijf kan afgestemd worden op deze feiten, waardoor een ieder de informatie en begeleiding krijgt die nodig is.

Natuurlijk is de gezondheid van de werknemers en de verbetering van de werksfeer de grootste winst. Het is echter niet onbelangrijk dat bedrijfsfitnesshet bedrijf ook een financieel voordeel biedt.

Hieronder enkele praktijkcijfers omtrent ziekteverzuim:
(BF = Bedrijfsfitness)

Voor BF in % Na BF in % Verandering in %
Gemiddeld 10,17% 5,40% -4,77%
Politie 10,61% 6,91% Â -3,70%
Chemie 12,48% 3,70% -8,78%
Banken 7,20% 4,00% Â -3,20%

In de TNO enquete Arbeid is gepubliceerd dat het verzuim onder de non-actieve werknemers 17% hoger ligt dan het verzuim van actieve werknemers.